Hlavní strana

PetrVokPetrVokErb

V minulosti byly Drslavice jedním ze dvanácti nejvýznamnějších míst rožmberského panství. Svůj pokoj měl ve zdejší tvrzi i slavný Petr Vok z Rožmberka

NA TVRZI DRSLAVICE NEBO V JEJÍM OKOLÍ JE ÚDAJNĚ ZAKOPÁN ZLATÝ KOČÁR, ÚDAJNĚ ZDE DOŠLO K VRAŽDĚ A ÚDAJNĚ ZDE POBÝVÁ DUCH ALFONZ III

První písemnost o obci

(Zdeněk Švejda – majitel tvrze Drslavice)

Zdeněk TroškaSpeciální poděkování Zdeňkovi Troškovi za nepřetržitou podporu   [www.ZdeněkTroška.cz]

„Nezapomeň na úsměv, je to světlo, které při pohledu do očí prozradí, že je srdce doma“

Goticko – renesanční tvrz Drslavice

stále prochází rozsáhlou rekonstrukcí..

Avšak patří nesporně k nejpozoruhodnějším útvarům ve skupině architektury, jakožto sídlo nižší šlechty, jejich počátek spočívá v temnotách středověku.
První písemná zmínka o Drslavicích je doložena v roce 1384, avšak tvrz byla v té době již nejméně 200 let stará. Potvrzuje ho predikát vladyků z Drslavic. Dalšími majiteli tvrze byli mimojiné Boubínští z Újezda, Rožmberkové, Novohradští, Kolowratové, Eggenbergové, Schwarzenbergové. 

Za Rožmberků byly Drslavice jednou z dvanácti nejdůležitějších obcí v Jižních Čechách. Jezdil sem Petr Vok a Vilém z Rožmberka. Petr Vok dokonce napsal, že nejraději jezdil do Bechyně a do Drslavic. Kolem roku 1900 prodali Schwarzenbergové tvrz rodině Švejdově. Po roce 1948 užíval objekt stát a socialistické hospodářství se tak podepsalo na vzácném objektu jeho celkovou devastací. Současný majitel ing. Zdeněk Švejda je ale houževnatý člověk a říká, že se mu doposud splnily snad všechny jeho sny….

[Současná podoba tvrze v rekonstrukci..]

Troškova hoštická medovina

  [www.ZdeněkTroška.cz]  [Objednávejte zde]

Duch Alfonse III

Duch-Alfonse-III

Celý magický příběh Ducha Alfonze III. si můžete vyslechnout při návštěvě tvrze Drslavice……

 

ARCUS – Music history

Arcus

 EQUET


TROŠKOVA HOŠTICKÁ MEDOVINA - NÁKUPEM MEDOVINY PODPORUJETE NÁROČNOU REKONSTRUKCI DRSLAVICKÉ TVRZEE-SHOP
PROHLÍDKA TVRZE