Návštěvy

< ?php define('YOUR_APP_ID', 'YOUR APP ID'); //uses the PHP SDK. Download from https://github.com/facebook/php-sdk require 'facebook.php'; $facebook = new Facebook(array( 'appId' => YOUR_APP_ID,
‚secret‘ => ‚YOUR APP SECRET‘,
));

$userId = $facebook->getUser();

?>


< ?php if ($userId) { $userInfo = $facebook->api(‚/‘ . $userId); ?>
Welcome < ?= $userInfo['name'] ?>
< ?php } else { ?>

< ?php } ?>TROŠKOVA HOŠTICKÁ MEDOVINA - NÁKUPEM MEDOVINY PODPORUJETE NÁROČNOU REKONSTRUKCI DRSLAVICKÉ TVRZEE-SHOP
PROHLÍDKA TVRZE