Navštivte hrady pánů erbu růže

Navštivte hrady pánů erbu růže

Navštivte hrady pánů erbu růže – Nejmocnějšího šlechtického rodu v Čechách

Vítkovci jsou našim národním klenotem


Zobrazit místo Hrady pánu erbu růže na větší mapě

Roku 1260 postavil Vok I. z Rožmberka se svými příbuznými Vítkovci z větví  Krumlovských, Hradeckých, Landštejnsko-Třeboňských, které ještě doplnil příbuznými z Rakouska a Bavorska, jeden z největších vojenských oddílů a přivedl králi mohutné vojsko rytířů. Jeho luxusní zbroj prý byla ze zlata, plná růžiček a dělaná na zakázku ve  Francii.

Přítomnost vítkovského vojska významně přispěla ke skvělému vítězství Přemysla Otakara II. nad uherským králem v bitvě u  Kressenbrunu. Toto válečné divadlo sledovala se zaujetím celá Evropa. Vítkovští železní rytíří v čele s Vokem údajně rozrazili Štefanovy jezdecké jednotky, obrátili je na útěk, a tak jejich statečnost rozhodla o  celkovém vítězství Přemyslově.

Český král se stal nejmocnějším vládcem v Evropě a Vítkovci se stali nejmocnějším šlechtickým rodem v zemi. Byli – jak se dnes říká – státem ve státě a toto postavení jim vydrželo skoro pět století. V zahraničí byli často oslovováni jako místokrálové a mnohokrát se blížili i k získání královské koruny. Bohatstvím a mocí však nejednou překonávali vládnoucí Přemyslovce, Lucemburky, Jagelonce a Habsburky. Vždyť za Viléma z Rožmberka je zaznamenán majetek v celkovém počtu gruntů 10.930 a v penězích byl na prvním místě

v království se svými 403.113 kopami grošů. Na čtvrtém místě byl další se znakem růže Jáchym z Hradce se 101.740 kopami grošů.

Pro zajímavost: 1 kopa českých grošů = 60  grošů.

1000 kovaných hřebíků bylo za 10 grošů, den práce na vinohradě byl oceněn 2 groši.

Zakladatelem rodu byl Vítek I. z Prčice.

Na základě výjimečnosti tohoto rodu, které si již všiml Palacký s  Erbenem, vznikla myšlenka o propojení současných správců a majitelů bývalých Vítkovských držav.

Chceme tím ukázat naší i zahraniční veřejnosti rod, který měl v erbu růže různých barev a mocně zasáhl nejen do  českých, ale i do evropských dějin. Nejde snad ani vyjmenovat vše, co stačili Vítkovci do svého vymření roku 1611 vykonat. Každé místo, kudy prošli potomci Vítka I. z Prčice, má co nabídnout a ukázat a  tím obohatit vědomí dnešních lidí.

Věříme, že při  návštěvách míst, která se kdysi honosila erbem růže, strávíte příjemný čas. Zároveň tak podpoříte návrat jména rodu, který je naším skutečným národním skvos-tem.

Organizační kontakt:
hrad@vitekzprcice.cz      603 508 195   Petr Krouži
hrad@divcikamen.cz       721 130 531   Zdeňka Tučková

Poznámka:
Tato stránka vzniká ve spolupráci s dalšími hrady, které náleželi pánům erbu růže.

Myšlenka propojení současných majitelů a správců těchno hradů, a tím  poskytnutí ucelené inforamce o důležitosti rodu Vítkovců a o jejich vlivu na  české dějiny, vznikla – jak jinak – v místě působení skutečného zakladatele tohoto mocného rodu – Vítka I. z Prčice.

www.vitekzprcice.cz

Další hrady jsou v samostatných zložkách, kde se již nyní můžete kliknutím podívat na jejich webové stránky.

Zároveň prosíme každého, kde může přispět zajímavými informacemi, místy k  navštívení atp. k tomuto tématu, aby kontaktoval pana Petra Kroužila na  adrese:

hrad@vitekzprcice.cz

Prosíme však o pochopení ohledně rozhodnutí o zařazení této informace či o  její podobě při zařazení. Velmi děkujeme.

 

TROŠKOVA HOŠTICKÁ MEDOVINA - NÁKUPEM MEDOVINY PODPORUJETE NÁROČNOU REKONSTRUKCI DRSLAVICKÉ TVRZEE-SHOP
PROHLÍDKA TVRZE